بالاترین نمره ایمنی در کیا کادنزا ۲۰۱۷

این خودرو در پنج مورد تست تصادف نمره “خوب” را گرفت. در تست چالش برانگیز تصادف از جلو، نفوذ به فضای راننده صرفا محدود به چهار اینچ بود.

سازمان ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا می گوید: ایربگ ها و کمربند ایمنی با هم به خوبی حرکت آدمک را کنترل کردند و اندازه گیری های تست شده روی آدمک نشان می دهد که خطر آسیب های قابل توجه پایین است.

کادنزا در زمینه عملکرد چراغهای جلو پایین ترین نمره لازم TSP+ را دریافت کرد و در زمینه فناوریها نمره قابل قبول گرفت. پروژکتورهای هالوژنی خودرو نیز که فقط روی نسخه پریمیوم ارائه میشوند، یک نمره “ضعیف” را کسب کردند.

نمره TSP+ کیا کادنزا ۲۰۱۷ در مقایسه با  دو خودروی تویوتا آولون و کرایسلر ۳۰۰ نمره TSP پایین تری را دریافت کرده اند.

بالاترین نمره ایمنی در کیا کادنزا 2017