هرگز دستتان را روی دسته دنده نگذارید !!!!

دانستنی های خودرو

دانستنی های خودرو

مراقبت از دسته دنده

دسته دنده به یک میله کنترلی متصل است که دارای دو شاخه انتخاب کننده است که از فولاد سخت ساخته می شوند هر شاخه نیز برای دو دنده مشترک است که برای درگیر شدن که در شفت گیربکس و در حال چرخش دیده می شود طراحی شده است که باعث فشار دادن پیوست دندانه ای به طرف با دنده ای دنده مورد نظر می شود این عمل با کمک سنکرون انجام می شود تا عمل درگیر شدن قطعات دندانه دار به نرمی صورت پذیرد
که مدت زمان کوتاهی این عمل درگیری صورت می گیرد اگر دست شما روی دسته دنده به طور مداوم و عادت گونه ای قرار داشته باشد باعث می شود فشار دو شاخه برای دوره ثابتی خاتمه یابد و سائیدگی ایجاد می شود
و یا حتی در بدترین شرایط باعث شکستن دوشاخه انتخاب کننده و سائیدگی بست پیوست دندانه ای شود.
بنابراین پس از هر بار تعویض دنده دست خود را روی فرمان و در حالت ۱۰ و ۲ قرار دهید تا علاوه بر امنیت و کنترل بیشتر روی خودرو، زمان استراحت گیربکس را افزایش دهید