کنترل خشم حین رانندگی

امروزه مسئله ترافیک در کلان شهرها به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه های افراد شده ، چرا که پیامدهای ناشی از ترافیک به طور مستقیم بر حیات فردی و زندگی آن ها تاثیر می گذارد.
می توان گفت ویژگی های شخصیتی راننده ارتباط مستقیمی با ترافیک و تصادفات رانندگی دارد، در اکثر کشورهای دنیا دلیل اصلی تصادفات رانندگی و حوادث جاده ای، رانندگی تهاجمی می باشد.
افراد پرخاشگر  در حین رانندگی به سبب درگیری و خشنونت، عموما بر خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی عمل می کنند و اعمالی همچون تغییر مسیر ناگهانی، سرعت های نا بجا، بوق زدن های پی در پی، هتاکی به دیگر افراد … را انجام می دهند.
از جمله عواملی که باعث بروز چنین پرخاشگرانه رانندگان می شود عبارتند از:
-آلودگی هوا که جزء دسته ی عوامل محیطی می باشد. 
-خواب آلودگی ، بی پروایی در رانندگی که در دسته ی عوامل روانی قرار می گیرد.
-نداشتن مهارت کافی در رانندگی
به طور کلی افرادی  که زمان رانندگی با خشنونت عمل می کنند به ۲ دسته ی زیر تقسیم می شوند:
۱-افرادی که عمدا رفتارهای خشونت آمیز انجام می دهند و قوانین را رعایت نمی کنند.
۲-افرادی که سهوا دچار اشتباه شده اند و رفتارهای غیر قانونی از خود نشان می دهند.

راه کار های کنترل خشم حین رانندگی

راه کار های کنترل خشم حین رانندگی

۱-از بوجود آمدن شرایطی که دیگر رانندگان را تحریک می کند جدا بپرهیزید.
۲-حین رانندگی موسیقی ملایم و آرامش بخش گوش دهید.
۳-از نشان دادن حرکات دست و صورت بی جا خوددرای کنید.
۴-از سلامت خودروی خود پیش از رانندگی اطمینان حاصل نمایید.
۵-هرگز با حالت خواب الودگی رانندگی نکنید.
در پایان باید این نکته را یادآوری نمود که رانندگی افراد همواره باید  با فرهنگ، تجربه بالا  و اطلاعات کافی همراه باشد.