نکاتی درباره سوئیچ خودرو

سبک کردن سوئیچ

سوئیچ خودرو

تاکنون به تعداد کلیدهایی که به دسته کلید خودرو آویزان کرده اید دقت کرده اید؟
یکی از دلایلی که باعث پوسیدگی مغزی استارت خواهد شد تعداد کلیدهایی است که به سوئیچ یا همان کلید خودرو می افزائید که به مرور زمان باعث می شود که روشن شدن موتور به خوبی صورت نگیرد.
در مرحله اول قبل از هر اقدامی دسته کلید را سبک کنید هر گونه کلید غیر خودرویی را از سوئیچ خودرو جدا کنید و تنها متعلقات ضروری مانند کلید قفل فرمان را در این دسته بیفزائید. اما اگر متوجه شدید کلید داخل مغزی استارت، گیر می کند به سرعت مغزی را تعویض کنید.

سوئیچ سنگین