خودروهایی با قابلیت تشخیص احساسات و عواطف

شرکت Affectiva  در پی توسعه ی یک نرم افزار تشخیص چهره است که قادر است در آینده در خودروها بکار رود.طبق گفته ی مدیر تولید این کمپانی، خودروهایی که  در آینده مجهز به این نرم افزار باشند  می تواند به راننده های خشن و نا امید تسکین دهد و هنگام حواس پرتی به ان ها نیز هشدار دهد.

خودروهایی با تشخیص عواطف و احساسات انسان

نرم افزار تشخیص چهره در خودروهای خودران استفاده خواهد شد و قادر است بهترین عملکرد را برای رانندگان در شرایط اضطراری و حتی زمانی که کامپیوترهای خودرو حالت ترس راننده و سرنشینان را تشخیص دهد، در مورد استایل رانندگی تذکر خواهد داد. بدین صورت که اگر سرنشینان خودرو ترسیده باشند، خودرو قادر است مسیر و مقصد نهایی را  نشان داده و  به آن ها تسلی خاطر دهند.

این شرکت سیستم خود را با بهره گیری از دوریبن مقابل اسمارت فونی که می تواند ۳۳ حالت صورت متفاوت را شناسایی کند، توسعه بخشیده است و توانایی تشخیص ۷ احساس متفاوت همچون ترس، تعجب کردن و لذت بردن را دارد. این شرکت  برای ارائه ی  تکنولوژی با کمپانی های آلمانی و ژاپنی  در ارتباط می باشد و تا سال ۲۰۱۸ نمونه هایی از آن عرضه خواهد شد.

خودروهایی با تشخیص عواطف و احساسات انسان