نقطه کور (Blind-Spot Monitoring)

نقطه کور (Blind-Spot Monitoring)

نقطه کور (Blind-Spot Monitoring)

علیرغم استفاده از بروزترین تکنولوژی ها در آینه های خودرو، هنوز هم نقاط کور مسئله ای حل نشده در رانندگی محسوب می شوند. نقطه کور محلی در جاده است که توسط راننده قابل دیدن نیست
هشداردهنده نقطه کور یکی از آسان ترین ابداعات در سیستم ایمنی خودرو است. این سیستم با استفاد ه از سنسورها جانبی فراصوتی در یک چهارم انتهایی خودرو و یا نصب دوربین در زیر آینه بغل، راننده را از وجود نقطه کور آگاه می کند
استفاده از این سیستم ایمنی جهت اطلاع یافتن نقاط کور، از خطرات موجود در انحرافات ناگهانی و یا جابه جایی های بی موقع جلوگیری می کند.
نقطه ضعف این سیستم، تغییرات آب و هواست؛شرایط جوی نامناسب مانند برف، گرد و خاک و …عملکرد این سیستم را دچار اختلال می کند.

هشدار دهنده نقطه کور
سیستم ایمنی خودرو معرفی هشدار دهنده نقطه کور
سیستم ایمنی