هر آنچه باید درباره بیمه بدنه بدانید

مبلغ بیمه نامه بدنه نسبت به قیمت خودرو آن چنان زیاد نیست، شما در نهایت باید حدود یک سی ام ارزش اتومبیل خود را پرداخت کنید.

بدنه بیمه چه خسارت هایی را پوشش می دهد؟

۱-برخورد با خودرو یا اجسام دیگر به وجود می آید

۲- واژگونی یا سقوط

۳- آتش سوزی، صاعقه یا انفجار خودرو یا لواز یدکی

۴- دزدی خودرو یا خسارات ناشی از ناکام ماندن عملیات سرقت

۵- نجات یا انتقال خودرو

۶- باتری و لاستیک های چرخ خودرو تا پنجاه درصد قیمت نو

پوشش های تکمیلی

بنا به مصوبات شورای عالی بیمه که در آیین نامه شماره ۳۵ این شورا آمده است بند ۱-۲-۴-۵ که تحت پوشش عمومی قرار نمی گیرند، تحت نام پوشش تکمیلی بنا به درخواست بیمه گذار توسط شرکت بیمه گر ارائه می شود.پوشش های تکمیلی که در حال حاضر ارائه می شود عبارتند از سرقت در جای کلیه قطعات و لوازم، سرقت در جای قطعات و لوازم وسایل نقلیه، غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات، خسارت وارده رنگ، اسید مواد شیمیایی، شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی، افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نوسان قیمت (در خسارت جزئی)

خسارت هایی که شامل بیمه بدنه نمی شوند:

۱-سیل، زلزله و آتشفشان

۲-مسابقات اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت

۳-حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه خودروی بیمه شده مخصوص حمل آن باشد

۴-پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

۵-سرقت و لوازم موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

۶-کشیدن میخ و سایر اشیای مشابه روی بدنه اتومبیل

۷-کاهش ارزش خودرو

بدنه بیمه کدام خسارت را گردن نمیگرند؟

برخی از خسارت ها و شرایطی هستند که در صورت بروز غیرقابل جبران است و شرکت بیمه نمی تواند آنها را پوشش دهد و جبران کند، این خسارت ها عبارتند از:

۱-جنگ، شورش،اعتصاب و یا تهاجم

۲-انفجارهای هسته ای

۳-خسارت هایی که عمدا توسط بیمه گذار، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود

۴- خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه گریز سارقین یا بدون اجازه مالک باشد

۵-در صورتی که راتنده هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد یا طبق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای برای رانندگی با خودروی بیمه شده متناسب نباشد.اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نسیت

۶-مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان توسط راننده

۷-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر

۸-خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

۹-حمل بار بیش از حد مجاز

منظور از خسارت جزئی و کلی چیست؟

خسارت کلی

خسارت های کلی شامل موارد زیر می شود:

۱-سرقت (در صورتی که موضوع بیمه ۶۰ روز بعد از سرقت پیدا نشود)

۲- درصورتی که موضوع بیمه به علت حوادث تحت پوشش به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمت های خسارت دیده آن با احتساب هزینه نجات هزینه از ۷۵ درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

خسارت جزئی

در صورتی که خسارت مشمول تعریف خسارت کلی نشود جزئی تلق می شود مانند خسارت به در خودرو، گلگیر،چراغ و …

کسورات بیمه ای

در قوانین بیمه ای کشور در برخی از موارد برای خسارت درصدی را به عنوان کسر پرداخت در نظر می گیرند که به اصطلاح فرانشیز نام دارد.هرچند دسته ای معنی فرانشیز را کسورات نمی دانند اما منظور بیمه مرکزی و دیگر شرکت ها از فرانشیز همان کسر پرداخت لست.یعنی اگر فرانشیز ۱۰ درصد مبلغ خسارت باشد، شرکت بیمه در هنگام حادثه ۱۰ درصد از هزینه خسارت کم کرده و ۹۰ درصد از خسارات را جبران می کند.

نحوه پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه

شورای عالی بیمه نحوه پرداخت خسارت را به شکل زیر عنوان کرده است:

۱-پرداخت نقدی خسارت

۲-تعمیر وسیله در مدتی که کمتر از آن توسط بیمه گر میسر نیست

۳-تهیه وسیله نقلیه مشابه اتومبیل خسارت دیده قبل از حادثه و انتقال بیمه گذار

مهلت پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه

۱-در خسارت کلی و جزئی:حداکثر ۱۵ بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین با اعلام رای داور، هیات داوری یا دادگاه خسارت پرداخت می گردد

۲-در سرقت: ۶۰ روز از تاریخ خسارت به بیمه گر و عدم کشف اتومبیل

انتقال بیمه نامه:

سوالی که عموما برای افراد پیش می آید این است که آیا بیمه نامه بدنه خودور قابل انتقال است یا خیر؟

در اصل فروشنده خودرو می تواند بیمه نامه بدنه خود را با تمامی تخفیفاتی که دارد به خودرو جدیدی که می‌خرد، انتقال دهد و خریدار جدید خودرو فروخته‌شده باید بیمه‌نامه بدنه را از اول برای خود خریداری کند.همچنین اگر بیمه‌گذار پس از فروش اتومبیل خود مایل به انتقال بیمه‌نامه بدنه آن به اتومبیل جدید باشد، در این صورت، شرکت بیمه پس از کم کردن حق بیمه بدنه اتومبیل اول بابت مدت بیمه منقضی شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه شده برای اتومبیل دوم کسر خواهد کرد. در حالت دیگر اگر او خواستار فسخ بیمه‌نامه بدنه اتومبیل اول شود، مبلغ باقیمانده بابت بقیه مدت در بیمه‌نامه را دریافت می‌کند. در این حالت، شرکت بیمه حق بیمه بابت مدت بیمه منقضی شده را با نرخ حق بیمه در بیمه کوتاه‌مدت محاسبه خواهد کرد.