بازدید از سیستم روغن کاری

بازدید از سیستم روغن کاری

روغن موتور یکی از اجزای حساس بوده و نیاز است هر راننده اندکی درباره نوع انتخاب و بازدید آن اطلاعات داشته باشد.

سرویس های دوره ای بازدید و تعویض روغن موتور از مهم ترین اولویت های نگهداری خودرو می باشد. توصیه می شود مقدار روغن به طور مداوم بازدید شود و در صورتی که سطح روغن پایین تر از علامت حداقل یا min باشد، حتما مقداری روغن به آن اضافه شود تا سطح روغن بین دو علامت روی گیج قرار گیرد.

لازم به ذکر است زیاد بودن روغن به موتور آسیب زیادی می زند. برای چک کردن روغن بایستی خودرو را روی زمین صاف، پارک و صبر کنید تا سرد شود.سپس شاخص روغن را بیرون بکشید ، با دستمال آن را پاک کنید و دوباره در محفظه روغن قرار دهید و پس از چند ثانیه دوباره آن را بیرون بکشید. اگر روغن بین دو خط بالا و پایین بود، مقدار روغن خودروی شما مناسب خواهد بود. کم شدن روغن موتور یک امر عادی است و بر اساس استاندارد تولیدکنندگان خودرو معمولا تا ۵۰لیتر در هر ۱۰ هزار کیلومتر طبیعی است(که البته در خودروهای مختلف متفاوت است) اگر مصرف روغن غیر عادی باشد، باید در اولین فرصت به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید. حتی وقتی از خودرو استفاده نمی کنید، روغن موتور آن فاسد و خراب می شود.

پس باید به فاصله زمانی بین دو تعویض روغن که معمولا شرکت سازنده خودرو آن را تعیین می کند، توجه کرد. هنگام تعویض روغن حتما به سطح کیفی API و درجه ویسکوزیته روغن مطابق فصول سال توجه و  از روغن های ذکر شده در دفترچه راهنمای خودرو توجه کنید. اگر این کار را انجام ندهید، علاوه بر فرسایش سریع و آسیب رسیدن به موتور خودرو، ممکن است خودرو از شرایط گارانتی نیز خارج شود. در ضمن توصیه می شود همیشه از یک نوع روغن موتور استفاده کنید چون تعویض پی در پی نوع روغن، به دلیل تفاوت در فرمولاسیون آن ها ممکن است باعث واکنش شیمیایی و آسیب رسیدن به موتور خودرو شود.