رنگ دود خروجی از اگزوز

رنگ دود

رنگ دود

لوله اگزوز 

اگر دود خروجی از اگزوز خودرو به صورت خاکستری بسیار کمرنگ باشد نمایانگر حالت استاندارد و سالم بودن موتور میمی باشد .برای اطمینان اگر نوک انگشت خود را به لوله اگزوز بزنیم چرب و سیاه نمی شود.
گاهی به طور اتفاقی شاهد خروج دودهای رنگی از لوله اگزوز خودرو بوده اید. عواملی مانند کیفیت سوخت، استهلاک قطعات داخلی موتور، نحوه نادرست رانندگی و شرایط آب وهوایی باعث می شود موتور از حالت استاندارد خارج شود و رنگ دود متفاوتی از لوله اگزوز خارج شود. البته گاهی هم توسط ماموران راهنمایی ورانندگی با صاحبان خودرو برخورد قانونی کرده اند
یکی از مواردی که با استفاده از دستگاهها و تجهیزات پیشرفته برای تشخیص عیوب احتمالی به کار برده می شود آنالیز گازهای خروجی از لوله اگزوز می باشد.
در مرحله اول اینکه دود خودروها صدمات جدی به محیط زیست وارد می کند به طوریکه برخی از این گازها و هیدروکربن ها به لایه های بالایی جو نفوذ می کنند و همین امر باعث ایجاد باران اسیدی می شود که برای انسانها و نباتات مضر است.از طرفی اگر در موتور احتراق به صورت کامل صورت نگیرد گازهای خروجی از اگزوز به رنگ های مختلفی خارج می شوند که نمایشگر یک اشکال خاص در عملکرد موتور است
عموما دود خروجی از لوله اگزوز به سه رنگ آبی، سفید و سیاه تغییر می کند که در ادامه به بررسی عواملی که باعث ایجاد این مشکلات می شود می پردازیم

اگر دود خروجی لوله اگزوز آبی رنگ شود دو حالت را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
– حالت زودگذر و موقتی: که ناشی از خلاصی بیش از حد گیت سوپاپ است و روغن کم نمی کند ولی اگر موتور پر گاز کار کند دود قطع می شود
-دائمی: در حالت کم گازی و یا پرگازی موتور به طور دائمی دود می کند که روغن سوزی ناشی از رینگ و پیستون و یا متعلقات تنه سیلندرو سرسیلندر است

مهمترین علت خروج این رنگ از لوله اگزوز این است که موتور در حال سوختن روغن است و هنگامی این اتفاق می افتد سوپاپهای دود و هوارینگ های پیستون و یا توربو شارژ کهنه و مستهلک شده و روغن از طریق آنها به محفظه احتراق نشتی دارد.
در خودروهایی که عمر بیشتری دارند این رنگ به خاطر نشتی روغن در مخلوط سوخت و هوا در اگزوز ظاهر می شود.اگر هنگام سربالایی روغن سوزی وجود داشته باشد می توانید اشکال را نیز از رینگ های ضعیف شده پیستون باشد.
منشا روغن سوزی کجاست ؟
واشرها و اورینگ های موجود در موتور از ورود روغن به محفظه جلوگیری میکنند اگر روغن زیادی به محفظه احتراق خودرو وارد شود اطراف شمع جرقه را نیز فرا می گیرد و احتراق از دست می رود که در این مرحله شمع هم باید تمیز و یا تعویض گردد.
یکی دیگر از عامل نشتی ها این است که راهنمای سوپاپ ها کامل آب بندی نشده اند و هنگام شتاب گیری میزان دود آبی رنگ بیشتر می شود.

اولین گام برای جلوگیری از بروز صدمات بیشتر، کنترل سطح روغن موتور و سریز آن است و توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به مراجعه به یک مکانیک اقدام نمائید

در خودروهای دیزلی قدیمی خروج دود سیاه رنگ از اگزوز بسیار طبیعی است ولی این دود به هیچ وج نباید در خودرواهی بنزینی دیده شود.
خروج دود سیاه به معنی غلظت بالای مخلوط هوا و سوخت می باشد از عوامل آن می توان به:
– وجود نشتی در انژکتور سوخت رسان
– فشار بیش از حد سیستم سوخت رسانی
– نقص عملکرد سنسور اکسیژن
– گرفتگی فیلتر و یا صافی هواکش باشد
– وجود اشکال در سیستم جرقه زنی و شمع ها

هنگامی که خودرو را روشن می کنید و موتور خودرو سرد است وجود کمی بخار و دود سفیدرنگ طبیعی است ولی باید در نظر داشته باشد این دود باید پس از گرم شدن موتور از بین برود در غیر اینصورت:
ممکن است بلوک سیلندر و یا سرسیلندر ترک خورده باشد یا واشر سر سیلندر اشکال دارد که باید تعویض شود و یا در ممکن است از طریق ماژول خلا وارد منیفولد ورود هوا شود که بای دنسبت به تعویض آن اقدام نمائید. البته بدیهی است که انجام این امور را به یک تعمیرکار مجرب و متخصص واگذار کنید