ایربگ پرده ای

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

ایربگ های پرده ای نیز مانند ایربگ های جانبی توسط کمپانی ولوو معرفی شد این نوع ایربگ که اولین باردر سال ۱۹۹۹ به دنیای خودرو وارد شد علاوه بر کاهش چشمگیر صدمات وارده از طرفین، از سرنشینان در برابر شکسته شدن شیشه ها محافظت می کند علاوه بر بر سنسور ضربه دارای سنسور شتاب جانبی نیز هستند و هنگامی که خودرو واژگون می شود به سرعت فعال می شوند
اگر چه استفاده از این نوع ایربگ ها در خودروها الزامی نیست اما عموما در خودروها تعبیه شده اند خودرو جیپ Wrangler و دوج Viper خودروهایی هستند که از این سیستم ایمنی بی بهره اند

سیستم ایمنی خودرو ایربگ
سیستم ایمنی خودرو ایربگ