سیستم ESP خودرو چیست؟

سیستم ESP خودرو

یکی از مهمترین دغدغه های صنعت خودرو بخش ایمنی است که رقابت تنگاتنگی بین کمپانی های بزرگ دنیا در همین زمینه وجود دارد. در اواسط دهه ۹۰ میلادی شرکت بوش سیستمی به نام ESP را طراحی و پیاده سازی کرد که امروزه یکی از مهمترین سیستم های ایمنی در خودروها به حساب می آید. امروزه بسیاری از کمپانی های بزرگ از این سیستم بهره می برند.
ESP مخفف Electronic Stability Program به معنی برنامه کنترل پایداری الکترونیکی است که از لغزش و خارج شدن کنترل از دست راننده به خصوص در پیچها جلوگیری می کند.

حدود ۸۰ درصد خودروسازان از همین عبارت استفاده می کنند در حالیکه برخی از نام هایی مانند DSC که مخفف Dynamic Stability Control (کنترل پویای پایداری) و یا VSC مخفف Vehicle Stability Control (کنترل پایداری خودرو) استفاده می کنند که از نظر کارایی همان عملکرد ESP است.

سیستم ESP

عملکرد ESP در خودرو

حدود ۴۰ درصد علل تصادفات در جاده ها سُر خوردن است که ESP می تواند حدود ۸۰ درصد آنرا کاهش دهد. هنگامی که خودرو در شرایط سُر خوردن قطعی قرار گیرد ESP فوری متوجه می شود و جهت کنترل آن مداخله می کند و به راننده کمک می کند و از سُر خوردن جلوگیری می کند البته راننده نباید از قوانین فیزیکی و محدودیت ها خارج شود
این سیستم همواره فعال است و یک میکرو کامپیوتر در هر ثانیه ۲۵ مرتبه جهت حرکت خودرو طبق فرمان راننده را چک می کند که اگر جهت حرکت با فرمان راننده متفاوت باشد ESP وارد عمل شود و موقعیت ها را ارزیابی کند.
ESP با استفاده از سیستم ترمز، فرمان پذیری و کشش خودرو را حفظ می کند که موجب تعادل خودرو نیز می گردد و با اثرگذاری بر ینروی موتور و ایجاد شتاب در چرخ های محرک مطابق با قونین فیزیک کشش مناسب را حفظ کند.
این سیستم می تواند با واحد کنترل ارتباط برقرار کند و در مواقعی که راننده شتاب زیادی از موتور می خواد گشتاور موتور را کاهش دهد و یا با افزایش گشتاور موتور، پایداری خودرو را حفظ کند.

عملکرد ESP خودروها
درباره سیستم ایی اس پی خودرو

فرض کنید خودروی شما در حال چرخش به سمت راست در یک پیچ است طبق قوانین فیزیک نیروی گریز از مرکز باعث  انحراف به چپ خودرو می شود اگر در این حالت سرعت خودروی شما زیاد باشد به طور قطع این انحراف بیشتر بوده و کنترل را از شما می گیرد در این برهه حساس ESP وارد عمل می شود و با گرفتن ترمز های چرخ های سمت راست، خودرو را کنترل می کند.

ویژگی های فنی :

واحد هیدورلیکی و واحد کنترل: دستور توسط واحد کنترل به واحد هیدرولیکی فرستاده می شود و باعث ترمزگیری می شود.

حسگر سرعت چرخ ها: این حسگر سرعت چرخها را محاسبه می کند و سیگنال مربوطه را به واحد کنترل ارسال می کند
حسگر زاویه فرمان:این حسگر موقعیت چرخ های جلو با زاویه فرمان را تعیین می کند تا حالت مطلوب را ارزیابی کند
حسگر نرخ انحراف و شتاب جانبی: میزان انحراف خودرو را حول محور عمودی آن اندازه گیری می کند. و یک حسگر شتاب جانبی حالت خودرو را با حالت مورد نظر راننده مقایسه می کند