چرا نباید باک بنزین خودرو را کاملا پر کرد؟

بعد از افزایش سوخت خودرویتان زمانی که باک خودرو سرشار از بنزین شود نازل پمپ بنزین با ایجاد صدای کلیک، جریان بنزین را قطع می کند. با سپری شدن زمان مورد نیاز و به دلیل افزایش ایمنی و فایده برای فیلتر جذب بخار سوخت (کنیستر)، جریان بنزین را متوقف می کند.

بیشتر افراد از فیلتر بخار بنزین( کنیستر) در سیستم سوخت آگاهی ندارند، کنیستر نقش بسار مهمی در سیستم خودرو ایفا می کند.

بنزین بخاری ایجاد می کند که قابلیت انفجار دارد و همچنین سمی و فرار می باشد.پیش تر در باک های بنزین  به این شکل بود که به منظور جلوگیری از تجمیع بخار بنزین، بخار بنزین از می توانست از آن خارج شود. هرچند که  این روش برای افزایش ایمنی خودرو نیاز بود اما به طبع پیامدهای منفی در محیط زیست و طبیعت ایجاد می کرد.نا گفته نماند بخار بنزین بیشترین اثرات منفی را بر شرایط آب و هوایی می گذارد و آلودگی هوا را تشدید می کند.

امروزه بیشتر خودروهای تولید شده راه کار بهتری برای حل این مشکل دارند و آن را با فلیتر بخار بنزین همان کنیستر رفع می کنند. این فیلتر همچون فیلتر آکواریوم با کربن پر می شود و به طور مکرر بخار را بررسی می کند.زمانی که بخار بنزین وجود داشته باشد، این بخار دوباره به سیستم سوخت رسانی وارد می شود تا به داخل موتور رفته و بسوزد. بنزین مایع با ایجاد  اثرات زیان بار و مخرب بر روی کنیستر به تدریج باعث از بین رفتن آن می شود که هزینه تعمیر آن نیز بالا می باشد.

زمانی که نازل پمپ بنزین جزیان بنزین را متوقف کرد، پر کردن باک را  رها کنید!!

روش های بسیاری برای جلوگیری از متوقف شدن جریان بنزین به وسیله ی نازل وجود دارد.  بعضی از افراد دوباره بر روی نازل فشار وارد می کنند تا بنزین باز هم داخل باک ریخته شود. برخی نیز نازل را تا گردنه فیلتراز باک خارج می کنند تا نتواند جریان بنزین را قطع کند.

چنانچه بنزین روی زمین ریخته شود باعث بروز خطراتی نیز می شود و در بیشتر ایستگاه های پمپ بنزین از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری می کنند. پر کردن باک خودرو موجب می شود که بنزین بر روی لباس راننده و زمین ریخته شود. کمترین ضررش، بوی بنزین گرفتن لباس راننده و بیشترینش می تواند آتش سوزیهای گسترده باشد.

با باک خالی رانندگی نکنید!!

چراغ هشدار سوخت نشان می‌دهد که خودرو از سوخت رزرو استفاده می‌کند.این مقدار از سوخت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت باک سوخت است.

 در باک سوخت خودرو وسیله‌ای وجود دارد که پمپ بنزین نامیده می‌شود. این پمپ, ‌بنزین را از باک به موتور می‌فرستد. پمپ بنزین به منظور خنک و روان ماندن به بنزین متکی است. راندن خودرو با سوخت کم به این معنی است که پمپ روان نمانده و در این زمان ریسک داغ شدن بیش‌ازحد ایجاد می‌شود. بدترین سناریویی که ممکن است پیش بیاید خرابی پمپ است.

تعمیر این پمپ هزینه‌ی زیادی را به مالک تحمیل می‌کند. خرابی پمپ بنزین به کارایی پایین خودرو مخصوصاً شتاب‌گیری ناهنجار آن و یا حتی عدم روشن شدن خودرو منجر می‌شود.

پمپ بنزین خودرو همچنین داری فیلتر بنزینی است که اگر با باک خالی خودرو را برانید به سرعت کثیف می‌شود. زمانی که رسوبات و لجن‌های سوخت به کف باک فرو بروند فیلتر سوخت می‌تواند به سرعت مسدود شود که این نیز پیامدهای هزینه‌بر زیادی را در پی خواهد داشت.