سلامت خودرو و سنسورهای چهارگانه

سلامت خودرو و سنسورهای چهارگانه
سنسورهای خودو می توانند بر اثر استفاده روزانه خودرو کثیف شوند.علائم سنسور کثیف شامل کاهش قدرت موتور، افزایش مصرف سوخت یا بد کار کردن موتور می شود. به طور میانگین در خوروهای مدرن امروزی بیش از ۳۰ تعبیه شده است. سنسورهای اتومبیل برای معمولا برای جمع آوری اطلاعات از سیستم های مختلف و انتقال آن به (ECU) است.
با شناسایی سنورهای کثیف شما راحت تر می توانید، مشکلات خودرو را برطرف نمایید.که در این بین نقش این جهار نوع سنسور از همه مهم تر است:
سنسور اکسیژن
خودورهای امروزی حداقل داای یک سنسور اکسیژن هستند . حتی ممکن است با توجه به نوع خودرو چهار یا پنچ نوع سنسور داشته باشند. امکان این وجود دارد که این سنسور ها کثیف شوند ، زیرا این سنسور در کنار اگزوز قرار داردند. وظیفه این سنسور تشخیص میزان سوخت، سوخته نشده در سیستم اگزوز است. زمانی که این سنسورها کثیف باشند ، ممکن است اطلاعات نادرست انتقال دهند یا حتی هیچ اطلاعاتی ارسال نکنند در نتیجه مانع می شود تا سیستم سوخت رسانی تغییری در میزان مخلوط هوا و سوخت ایجاد کند.
سنسور فشار مطلق منیفولد این سیستم میزان فشار هوای وارد شده به آن اندازه گیری می کند. زمانی که سنسور کثیف است، تغییرات لازم انجام نمی شودو زمان جرقه زنی با مشکل رو به رو می شود در نتیجه زمانی که شما می خواهید سرعت را افزایش دهید موتور بد کار میکند.
سنسور جریان هوا
این سنسور حجم و چگالی جریان هوایی که وارد موتور می شود را اندازه می گیرد و موتور بر اساس آن میزان سوخت وارد شده را هماهنگ می کند.زمانی که این سنسورآلوده می شود، اطلاعات اشتباه ارسال می کند و میزان سوخت اضافه شده دچار مشکل می گردد در نتیجه موتور بد کار می کند و عملکرد خودرو کاهش می یابد.
سنسور چرخ
سنسور ABS باعث بهبود کنترل خودور درر زمان ترمز گیری می شود. اگر این سنسور کثیف شود باعث روشن شدن چراغ ای بی اس می شود.
به طور کلی سنسورهایی که در رابطه با موتور کار میکنند اگر کثیف شوند بر عملکرد موتور اثر می گذارد.
ممکن است صدای موتورعوض شود، موتور اصلا کار نکند یا کارایی و قدرت آن کاهش یابد، آن را اطلاع می دهد.