دلایل لرزش خودرو

دانستنی های خودرو

دانستنی های خودرو

لرزش خودرو یکی از شایع ترین مسائلی است که هر راننده ای ممکن است با آن برخورد کند
لرزش های ساده گاه با چند تکنیک ساده مثل تعویض تایر خودرو و یا بالانس کردن حل می شود و یا ممکن است بسیار پیچیده تر باشد که در ادامه به دلایل آن می پردازیم

هنگامی که به موتور به اندازه کافی سوخت، هوا و یا جرقه برای روان کاری نرسد می تواند منجر به لرزش شود نشانه هایی که به این علت برمی گردد عبارتند از:

– لرزیدن و تکان خوردن هنگام شتاب بالا

– هنگام سرعت خاص بریده بریده تکان خوردن

ابتدا خودرو مشکلی ندارد ولی درادامه به لرزش می افتد که ممکن است مشکل ناشی از شمع و یا سیم متصل به شمع باشد و یا کثیف شدن فیلتر و مسدود شدن آن.

 

موتور دلیل لرزش خودرو

اگر محور چرخ خودرو یا اکسل بر اثر تصادف یا برخوردهای شدید خم شود و یا توپی چرخ که انتهای میل گاردان در آن قرار دارد نیز ناسالم باشد و  نشتی روغن داشته باشد در سرعت های بالا خودرو دچار لرزش خواهد شد.

دلایل لرزش خودرو

 اگر لرزش خودرو هنگام ترمز بیشتر شود بالاترین احتمال تاب خوردن روتر ترمز است. روتر یک دیسک نقره ای شفاف است که به سیستم ترمز مجهز است که می تواند در اثر پارگی و یا ساییدگی تغییر شکل دهد

ترمز دلیل لرزش خودرو

تایر خودرو:
دلیل اصلی لرزش خودرو تایر است تایرها یکی از اجزای اصلی حرکت خودرو هستند پس درصد زیادی از لرزش به تایرها برمی گردد نشانه های این علت عبارتند از:

-از بین رفتن عاج تایرها
– سائیدگی نابرابر تایرها
– لرزش هنگام سرعتهای خاص که به بالانس چرخ نیاز دارد

اگر لرزش خودرو هنگام ترمز بیشتر شود بالاترین احتمال تاب خوردن روتر ترمز است. روتر یک دیسک نقره ای شفاف است که به سیستم ترمز مجهز است که می تواند در اثر پارگی و یا ساییدگی تغییر شکل دهد

تایر خودرو

تایر دلیل لرزش خودرو