فولاد با استحکام بالا

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

با گسترش استفاده از تکنولوژی در همه زمینه ها، فولاد نیز به سمت مستحکم شدن در خودروها پیش رفت
با استفاده از ترکیبات جدید و ویژه می توان فولاد را سبکتر و در عین حال مقاوم تر کرد. البته این نوع فولاد در نقاط حساس خودرو مانند ستون ها و قسمت زیرین خودرو به کار گرفته می شود چون آسیب در قسمتی که پای سرنشینان خودرو قرار دارد احتمال بیشتری دارد . این نوع فولاد به دلیل نوع ترکیبات نه تنها به آسانی خم نمی شود و تاب نمی خورد بلکه باعث افزایش استحکام در شاسی های خودرو نیز می گردد.