آشنایی با خودرو (سیستم هشدار تایر)

آشنایی با خودرو این قسمت : سیستم هشدار تایر

یکی از ساده ترین و در عین حال مهمترین جزء هر خودرو، لاستیک است. در واقع لاستیک، تکمیل کننده ی آخرین حلقه زنجیر قدرت است. به دلیل ساده بودن این سیستم اغلب رانندگان از بررسی و نگهداری از آن غافل می شوند. این عامل سبب می شود میزان خطر در خودروها افزایش یابد. برای جلوگیری از این اتفاق، مهندسان سیستم نشانگر فشار باد تایر را طراحی کردند. این سیستم وظیفه اندازه گیری لحظه به لحظه فشار باد تایر هر کدام از لاستیک ها یا پنجر بودن آنها و اعلام خطر برای هر دو حالت را به عهده دارد. در هریک از لاستیک ها  سنسور فشار باد نصب شده است که مقدار فشار باد را از طریق موج رادیویی به ECU اطلاع می دهد. بعد از تحلیل اطلاعات سنسور اگر مقدار زیاد در داخل این سیستم کاهش یافته باشد، از طریق مانیتور به اطلاع راننده می رسد. یکی از دلایل استفاده از این سیستم افزایش سطح ایمنی است زیرا هنگام کم باد شدن تایراحتمال کشیدن خودرو به سمتی وجود دارد که می تواند سبب برهم زدن تعادل خودرو شود.

تقریبا ۲۰ درصد از تصادفاتی که رخ می دهد، به دلیل کم باد شدن تایر است که این سیستم می تواند تا ۴۰ درصد از چنین تصادفاتی جلوگیری کند. البته این سیستم توسط کمپانی پورشه طراحی و در سال های اخیر سیستم های مشابه این تکنولوژی با نام های TDI و CTS ساخته شده که به ترتیب در خودروهای سنگین و سواری به صورت مشترک به کار رفته است.. البته سیستم CTS با تزریق باد به لاستیک ها می توانداز کاهش فشار باد درون آنها جلوگیری کند. این سیستم برای جبران نشتی های کوچک طراحی شده و نمی تواند تایری را که پنچر است، باد کند . اغلب خودرهای سنگین از سال ۲۰۱۲ به بعد مجهز به این سیستم شدند.