سیستم نظارت بر فشار تایرها

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

TPMS مخفف tire-pressure monitoring system و به معنی سیستم نمایش دمای تایر است
اگر چه این اصطلاح به تازگی در کشور ما شنیده می شود اما ده سال پیش استفاده از این سیستم در امریکا اجباری شد.
سیستم باد تایر یا TMPS در دو مدل عرضه شده است
* نسخه ارزان قیمت: سرعت چرخ ها را اندازه گیری می کند و با داده هایی که از قبل در اختیار داشت مقایسه می کند اگر لاستیک خودرو دارای شرایط مناسب نباشد چراغ هشدار دهنده آن در خودرو روشن می شود . راننده را از وجود اشکال آگاه می کند

* نسخه پیشرفته : که از سنسور فشار وایرلسی استفاده می کند .این سنسورها در داخل هر چرخ قرار داده می شوند و فشار لحظه ای را اندازه گیری میکنند استفاده از این سیستم در مسابقات اتومبیل رانی و یا در پیچ های تند بسیار کاربردی می باشد

TPMS
تنظیم دما تایر
TPMS
سنسور باد تایر