زنون‌های هوشمند

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

زنون ها دارای درخشش بیشتر و روشنایی بیشتر محدوده دید راننده نسبت به پروژکتور در جاده ها هستند. چراغ زنون هوشمند قابلیت ۸۷ درصد پردازش بیشتر در زمان نور پایین و ۱۸۰ درصد پردازش بیشتر در زمان نور بالا و ایجاد گرمایش کمتر نسبت به چراغهای معمولی دارد

اگر چه امروزه اکثر خوردوهای لوکس به چراغ اتولایت مجهزند و در مواقع لزوم روشن و خاموش می شوند اما اینجا نقطه پایان این تکنولوژی در این قطعه از خودرو نیست مهندسان در راستای بهبود سیستم های ایمنی خودرو چراغ های زنون هوشمند را طراحی کردند که مجهز به سنسور نور هستند و با توجه به تاریکی جاده و یا خودورهایی که از مقابل در حال عبور هستند نور بالا و یا نور پائین چراغها به طور کاملا خودکار تغییر می کنند
چراغهای زنون هوشمند دارای قابلیت گردش به جهات مختلف است که می تواند تمام زوایای جاده را به راننده نشان دهد و دید راننده را افزایش و امنیت بالاتری را به همراه دارد.

معرفی سیستم ایمنی خودرو
زنون هوشمند
معرفی سیستم ایمنی خودرو زنون هوشمند خودرو