ارسال محموله های کمک رسانی شهر خودرو به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

photo_2017-11-17_08-53-36

به گزارش خبرگزاری شهر خودرو، محموله های کمک رسانی شهرخودرو به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال شد.

شرکت شهر خودرو ضمن عرض تسلیت، مراتب همدردی خود با بازماندگان این حادثه را اعلام می دارد. همچنین در همین راستا  محموله های کمک های خود را در قالب آب، پتو، مواد غذایی  به مناطق حادثه دیده اعزام کرد.

شهر ما ، شهر خودرو