صعود دلاورمردان ایران به قله آراگاتس در ارمنستان

photo_2017-06-10_19-37-28
مجموعه بزرگ شهر خودرو صعود دلاورمردان ایران رابه قله آراگاتس در ارمنستان تبریک می گوید.