جلسه و عقد قرارداد مدیر عامل محترم مجموعه بزرگ شهر خودرو با گروه صنعتی برادران قربانی

img_20161116_201553-1030x773
به گزارش خبرگزاری شهر خودرو, طی برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو در شهر آفتاب , مدیر عامل مجموعه بزرگ شهر خودروقرارداد تامین قطعات خودرویی را با گروه صنعتی برادران قربانی به امضا رساند. این قرارداد جهت تامین قطعات شرکت های ایران خودرو و سایپا بسته شده است.
به امید روزهای بهتر برای صنایع خودرو کشور 
شهر ما, شهر خودرو