تسلا آیرودینامیک ترین خودروی سال

در سال ۲۰۱۲ تسلا موتورز خودروی تمام الکتریکی خود را موسوم به مدل اس به جهان معرفی نمود. در همان سال بسیاری از کارشناسان ، این خودروی تمام الکتریکی را تست و بررسی کردند که توانست با توجه به پارامترهای مربوطه به عنوان آیرودینامیک ترین خودروی سال شناخته شود.

در اوخر سال ۲۰۱۶ این شرکت مدل معروف اس را فیس لیفت را  عرضه کرد تا بتواند تمایز خود را با سایر رقبا حفظ کند.

امسال نیز بار دیگر از سوی کارشناسان این خودروی تمام الکتریکی با توجه به بررسی های مربوطه و نتایج بدست آمده توانست عنوان آیرودینامیک ترین خودروی سال ۲۰۱۷ را از آن خود کند.

دستیابی به چنین عنوانی را  باید مدیون طراحی بدنه و نبود هوا کش ها دانست زیرا هرچه هواکش یا حجم های زیادی روی بدنه و کاپوت خودرو خالی شود، به طبع آیرودینامیک خودرو  کاهش می یابد و عملکرد ضعیف تری خواهد داشت.اما تسلا با توجه به طراحی دینامیک تر، حجم های یکپارچه و سطوح صاف می تواند جریان هوا را به راحتی عبور دهد و بر نیروی درگ غلبه کند که همین موضوع باعث آیرودینامیک بالای خودرو شده است.

تسلا آیرودینامیک ترین خودروی سال