بیمه

Slide background

بیمه مانند چتری بزرگ روی زندگی مردم و فعالیت هایشان گسترانیده شده است تا محیطی پر از آرامش و امنیت را برای جبران خسارتها فراهم آورد.
امروزه با توسعه روزافزون جاده ها و استفاده مردم از وسایل نقلیه، خسارات جانی و مالی نیز به تبع آن افزایش چشمگیری داشته است.
شهر خودرو به عنوان اولین مارکت خودرویی در کشور، نگاه ویژه ای به این بخش داشته است و تمام تلاش خود را به کار بسته تا مشتریانی که خواستار استفاده از این امکان باشند را با ارائه تخفیف حمایت کند.در راستای تحقق این مهم، شرکت “بیمه ما” با دریافت حق بیمه مناسب، خسارت های مالی و جانی وارد شده بر بیمه شده را پوشش می دهد.
جهت اطلاع از تسهیلات و یا تخفیفات با مشاوران بیمه ای ما تماس حاصل نمائید.
در همین راستا به خدمات ارائه شده در بخش بیمه و انواع بیمه نام ها به صورت مختصر پرداخته ایم
تقسیم بندی بیمه خودرو به صورت ذیل می باشد:
• بیمه بدنه:
در بیمه بدنه اتومبیل، جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه مورد بیمه ،تحت پوشش قرار می گیرد. از جمله این خسارات: آتش سوزی، انفجار، واژگونی و ….
• بیمه شخص ثالث:
بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث ،کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود در قبال اشخاص ثالث را به لحاظ مالی و بدنی بیمه نمایند .حداقل بیمه در بخش خسارات بدنی، معادل حداقل یک دیه برای یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارات مالی حداقل ۲٫۵% تعهدات بدنی می باشد.

• بیمه مازاد شخص ثالث:
این نوع بیمه برای افزایش تعهدات جانی و مالی شخص ثالث تعیین شده است که بیمه شونده می تواند آن را انتخاب  کند.

• بیمه حوادث سرنشین:
این نوع بیمه نامه برای جبران خسارات ناشی از حوادثی که خارج از اراده بیمه گذار می باشد ارائه می گردد که به همراه بیمه نامه شخص ثالث تحویل می گردد. نقص عضو راننده و یا فوت را نیز تا سقف تعهد تعیین شده جبران می گردد.