فروش اقساطی

مجموعه بزرگ شهر خودرو برای رفاه حال مشتریان خود شرایط فروش متنوعی را در نظر گرفته است.  

این مجموعه ، با همکاری شرکت های لیزینگی معتبر کشور تسهیلات را طبق شرایط ذیل ارائه می دهد.

فروش اقساطی ۲
parsian
فروش اقساطی ۱
shahr