لیزینگ

مجموعه بزرگ شهر خودرو برای رفاه حال مشتریان خود شرایط فروش متنوعی را در نظر گرفته است.  یکی از این شرایط ارائه تسهیلات برای خرید خودرو به روش لیزینگ می باشد. 

این مجموعه ، با همکاری شرکت های لیزینگی معتبر کشور تسهیلات را طبق شرایط ذیل ارائه می دهد.

لیزینگ پارسیان
parsian
لیزینگ شهر
shahr